جستجو          
  جمعه, 27 مهر 1397  

عنوان : انتقال خون استان تهران در ارائه خدمات اول شد
تاريخ :
 ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ 
ساعت : ۱۰:۲۰:۰

در ميان تمامي دستگاههاي اجرايي

انتقال خون استان تهران در ارائه خدمات اول شد

پايگاه انتقال خون استان تهران در ميزان رضايت مندي ارباب رجوع از ارائه خدمات در ميان دستگاههاي اجرايي استان تهران رتبه اول را كسب كرد .

به گزارش روابط عمومي سازمان انتقال خون ايران اين رتبه بندي  از سوي  كارشناسان استانداري تهران در سال 88 انجام گرفته است.

بنا بر اين گزارش ميانگين رضايتمندي مراجعان از انتقال خون استان تهران در سال 88 نزديك به 84 درصد بوده است كه دو دهم درصد نسبت به سال قبل افزايش نشان مي دهد.

پايگاه انتقال خون استان تهران سال 87 از ميان 79 دستگاه اجرايي رتبه سوم را كسب كرده بود .


.: سلولهای بنیادی خون بندناف :.